DE QUERVAIN

 

 Patient-information før operation for De Quervain.

Der er planlagt operation af en seneskedehindebetændelse kaldet de Quervain’s syndrom.  Indgrebet foretages i lokalbedøvelse. Medens operationen foregår lægges nogle gange en blodtryksmanchet om armen for at undgå blødning.

Selve indgrebet tager 10 - 15 minutter men der går lidt tid med forberedelse og lokalbedøvelse, så alt i alt skal du påregne at det tager ca. en halv time på klinikken.

Du må ikke selv køre bil lige efter operationen, og derfor bør du få nogen til at hente og bringe dig.

Der er sjældent væsentlige smerter eller ubehag efter operationen. Ved smerter kan disse behandles med smertestillende tabletter, som kan fås i håndkøb.

Forbindingen består af et elastikbind over et plaster. Såret bliver syet med en tråd, som skal fjernes efter ca. 8 - 10 dage. Du er velkommen til at få trådene fjernet hos os, ellers skal det ske hos din praktiserende læge..

Elastikforbindingen kan du fjerne efter ½ - 1 døgn og derefter nøjes med et plaster. Det er vigtigt at holde forbindingen tør, indtil da.

Det er godt at bevæge fingre og hånd i tiden efter operationen for at modvirke stivhed, men den første dag er det godt at holde hånden højt og i nogenlunde ro for at modvirke blødning.

Det er ikke muligt på forhånd at sige, om en eventuel sygemelding er nødvendig, dette afhænger meget af det eventuelle arbejde, Med let arbejde kan dette genoptages nogle dage efter operationen. Med tungt fysisk arbejde kan der gå op til et 2-3 uger.

Der er altid en risiko ved at lade sig operere, selv ved så lille et indgreb som dette. Der er risiko for betændelse og nedsat funktion af nerver i området, men det er heldigvis sjældent at der optræder komplikationer efter denne type operation.