VENTETID KONSULTATION

Ventetid til konsultation er ca 3 uger, efter ferier dog lidt længere.

Man kan finde os på internetsiden Venteinfo.dk og her sammenligne med øvrige klinikker og sygehuse.

Henvisningen fra egen læge sendes elektronisk til klinikken. Herefter registreres den og der udsendes en tid med brev til patienten. Dette sker indenfor et par dage. Hvis den tildelte tid ikke passer kan man ringe og få den ændret.

Hvis egen læge kun lægger henvisningen ud på "Henvisningshotellet" og ikke samtidig sender henvisningen til os på EDIFACT kan vi ikke vide at patienten er henvist hertil.

Alle patienter i sygesikringsgruppe I, der henvises fra praktiserende læge, behandles vederlagsfrit. Patienter i sygesikringsgruppe II kan henvises af praktiserende læge eller selv aftale tid, men skal selv betale en mindre  del af honoraret.